Formulier voor herroeping

Bij een retourontvangst beoordeeld The Little Gifts de zending, wanneer er wordt voldaan aan de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor consumenten wordt het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort op het opgegeven rekeningnummer. 

Breng het artikel goed verpakt, met dit formulier ingesloten, naar het postkantoor en stuur het naar het volgende adres (retourkosten zijn voor de Consument, Artikel 8 in de Algemene voorwaarden):

The Little Gifts

IJssellaan 242

6826DX Arnhem (Let op, dit is geen bezoekadres!)

Het verzendbewijs met de trackingcode van PostNL dient u goed te bewaren, The Little Gifts kan hier om vragen om te kijken wat de status is van de verzending.

Per e-mail ontvangt u bericht wanneer het bedrag op uw rekening wordt bijgeschreven.

Hoe kunt u de overeenkomst herroepen

The Little Gifts probeert het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om een product terug te sturen.

Een paar van de rechten en plichten voor de Consument:

  • De Consument heeft 14 (viertien) dagen bedenktijd waarin hij gebruik kan maken van het herroepingsrecht (Artikel 8, Algemene voorwaarden);
  • De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken (Artikel 8, Algemene voorwaarden);
  • De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies (Artikel 8, Algemene voorwaarden);
  • De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product (Artikel 8, Algemene voorwaarden);
  • Als er sprake is van waardevermindering van het product als gevolg van een manier van omgaan met het product, is The Little Gifts gerechtigd de schade te verrekenen met het terug te storten bedrag (Artikel 7, Algemene voorwaarden).
  • Als The Little Gifts op een elektronische wijze melding krijgt van herroeping van de Consument, stuurt The Little Gifts een ontvangstbevestiging op naar de Consument.

De Consument verliest in de onderstaande gevallen het recht op herroeping:

  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiĆ«ne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht (Artikel 10, Algemene voorwaarden);
  • Gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht (Artikel 7, Aanvullende voorwaarden voor Consumenten).

Het modelformulier voor herroeping download u hier.

Bekijk voor alle voorwaarden de Algemene voorwaarden en Aanvullende voorwaarden voor Consumenten.